گذشتن از دوره‌های موجود

دوره‌های موجود

 • http://dehkademajazi.com/LMS/course/view.php?id=40با کلیک بر روی تصویر فوق به دوره ورود نمایید.

  دسترسی مهمان: تکنیک های کاربرد بازاریابی عصبی در فروش بیمه های عمر
 • چگونه برای شرکت هدف گذاری کنیم ؟

  مدرس: دکتر براتعلی بابایی (توانمندساز فرد و کسب و کار) مخاطب: فقط افرادی که در فکر کسب موفقیت هستند

  نوع محصول: دوره آنلاین، فایل صوتی

  قیمت: این دوره برای اعضا رایگان است.(ثبت نام کنید و عضو وب سایت ما باشید)

  اگر درختان و گیاهان می توانند هر سال را با جوانه هایی نو آغاز نمایند، ما نیز می توانیم، هر سال را با باورهایی قدرتمندانه آغاز نماییم.

  مهم ترین برنامه من، در آغاز هر سال، مرور برنامه هدف گذاری ام در سال گذشته  و تدوین برنامه هدف گذاری ام در سال جدید است. مهم ترین سرگرمیِ من در آغازِ سال بازبینی دستاوردهای سال گذشته ام است و این سرگرمیِ لذت بخشی است.

  بنابراین، احساسِِ قدرتمند و خوشایندی است که با نگاهی به موفقیت های گذشته تان، برنامه ی هدف های آینده تان را بنویسید.

  پس آماده باشید تا سالِ 1394 را با اهدافِ دقیق و واضح آغاز نموده و کانونِ توجه مان را با تمامِ قوا به سمتِ خواسته هایمان تنظیم نماییم.

  من در سالِ جدید، خبرهای بسیار عالی برای تمامی اعضاء وب سایت دهکده مجازی و نیز خبرهای بسیار ویژه برای "اعضاء ویژه" وب سایت خواهم داشت.(برای ثبت نام و عضویت اینجا را کلیک کنید)

 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات دوم دبستان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی دوم دبستان "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی دوم دبستان
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی دوم دبستان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی دوم دبستان
  • ارائه بارم بندی امتحانات نیمسال اول و دوم
  • کتاب الکترونیک ریاضی دوم دبستان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات سوم دبستان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی سوم دبستان "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی سوم دبستان
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی سوم دبستان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی سوم دبستان
  • ارائه بارم بندی امتحانات نیمسال اول و دوم
  • کتاب الکترونیک ریاضی سوم دبستان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات پنجم دبستان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی پنجم دبستان "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی پنجم دبستان
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی پنجم دبستان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی پنجم دبستان
  • ارائه بارم بندی امتحانات نیمسال اول و دوم
  • کتاب الکترونیک ریاضی پنجم دبستان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات پنجم دبستان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی پنجم دبستان "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی پنجم دبستان
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی پنجم دبستان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی پنجم دبستان
  • کتاب الکترونیک ریاضی پنجم دبستان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات ششم دبستان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی ششم دبستان "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی اول دبیرستان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی ششم دبستان
  • کتاب الکترونیک ریاضی ششم دبستان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات پایه هفتم
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی پایه هفتم "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی پایه هفتم
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی پایه هفتم
  • کتاب الکترونیک ریاضی پایه هفتم
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
  دسترسی مهمان: ریاضی پایه هفتم
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات پایه هشتم
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی پایه هشتم "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی پایه هشتم
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی پایه هشتم
  • کتاب الکترونیک ریاضی پایه هشتم
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات سال اول دبیرستان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی اول دبیرستان "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی اول دبیرستان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی سال اول دبیرستان
  • کتاب الکترونیک ریاضی اول دبیرستان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...

 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات دوم دبیرستان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی دوم دبیرستان "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی دوم دبیرستان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی دوم دبیرستان
  • ارائه بارم بندی امتحانات نیمسال اول و دوم
  • کتاب الکترونیک ریاضی دوم دبیرستان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • هندسه 1 دوم دبیرستان 92-93

  عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی هندسه 1 (ویژه دوم دبیرستان)
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری هندسه 1 "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث هندسه 1
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری هندسه 1
  • ارائه بارم بندی امتحانات نیمسال اول و دوم
  • کتاب الکترونیک هندسه 1
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضیات 3 (رشته تجربی)
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی 3 تجربی "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی 3
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضیات 3
  • ارائه بارم بندی امتحانات نهایی
  • فایل مشاوره ای نحوه پاسخگویی به سوالات امتحان نهایی
  • کتاب الکترونیک ریاضی 3
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی حسابان
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری حسابان"
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث حسابان
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری حسابان
  • ارائه بارم بندی امتحانات نهایی
  • فایل مشاوره ای نحوه پاسخگویی به سوالات امتحان نهایی
  • کتاب الکترونیک حسابان
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی جبر و احتمال
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری جبر و احتمال"
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث جبر و احتمال
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری جبر و احتمال
  • ارائه بارم بندی امتحانات نهایی
  • فایل مشاوره ای نحوه پاسخگویی به سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال
  • کتاب الکترونیک جبر و احتمال
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی هندسه 2
  • فایل صوتی مشاوره ای " تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری هندسه 2 "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث هندسه 2
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری هندسه 2
  • ارائه بارم بندی امتحانات نهایی
  • فایل مشاوره ای نحوه پاسخگویی به سوالات امتحان نهایی
  • کتاب الکترونیک هندسه 2
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضی 3 (رشته انسانی)
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی 3 انسانی "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی 3 انسانی
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی 3 انسانی
  • ارائه بارم بندی امتحانات نهایی
  • فایل مشاوره ای نحوه پاسخگویی به سوالات امتحان نهایی
  • کتاب الکترونیکریاضی 3 انسانی
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی ریاضی 3 (پودمانی)
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری ریاضی 3 (پودمانی) "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث ریاضی 3 (پودمانی)
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی 3 (پودمانی)
  • ارائه بارم بندی امتحانات نهایی
  • فایل مشاوره ای نحوه پاسخگویی به سوالات امتحان نهایی
  • کتاب الکترونیک ریاضی 3 (پودمانی)
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...
 • نمونه سوال آمار و مدل سازی

  عناوین دوره:

  • معرفی پروژه آموزش مجازی آمار و مدل سازی
  • فایل صوتی مشاوره ای "تکنیک های صحیح و موثر در یادگیری آمار و مدل سازی "
  • جزوه ویژه کلاسهای خصوصی مهندس فارسی مقدم (مدیر پروژه آموزش مجازی ریاضیات)
  • جزوه حل کامل تمرینات کتاب درسی
  • کلیپ های تصویری آموزش مباحث آمار و مدل سازی
  • نمونه پروژه های آمار و مدل سازی
  • جزوات همکاران سراسر کشور
  • نمونه سوالات همکاران سراسر کشور
  • بانک سوالات امتحانات هماهنگ کشوری آمار و مدل سازی
  • ارائه بارم بندی امتحانات نیمسال اول و دوم
  • کتاب الکترونیک آمار و مدل سازی
  • فیلم های آموزش در 3 دقیقه ...

گذشتن از خبرهای سایت

خبرهای سایت

(هنوز خبری ارسال نشده است)